Liczba odwiedzin strony: 22536 Osób na stronie: 2
 

A-Z. Biuro porad prawnych. 
Redliński J., prawnik

 
 
A-Z. Biuro porad prawnych.
Redliński J., prawnik
 
B. Chrobrego 4a
Profesja:   doradztwo prawne

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 283 poz. 2827 - Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004 r.) Na podstawie art. 306n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30...
Monitor Polski 1998 Nr 32 poz. 464 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 lipca 1998 r. o nadaniu orderu. (M.P. z dnia 2 października 1998 r.) Rej. 144/98 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej i osiągnięcia w działalności społecznej odznaczony zostaje...